Đăng ngày 26/03/2020 20:19, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi @ MINH HÙNG PY vào 24/04/2020 23:38, số lượt xem: 169

Người đi xa khuất nơi đâu
Bỏ đây Tháp Nhạn âu sầu, đứng trơ
Chiêm Thành tác tạo bao giờ
Nghìn năm hiu quạnh bốn bề gió reo
Núi xanh cây phủ quanh đèo
Sông Chùa nước chảy trong veo, lững lờ
Chiều vàng, mây trắng nhởn nhơ
Khói nâu bay toả, hồn về chốn xưa...
Trải bao giông tố, nắng mưa
Cũng vươn mình giữa đung đưa thế trần!

Tuy Hoà, 29/6/2016