Đăng ngày 15/04/2020 17:57, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Admin vào 21/04/2020 10:00, số lượt xem: 484

Em đã đi rồi hẹn nắng mai
Ơi tim ước mộng ngỡ lâu dài
Lửa tình rực sáng tươi làn hạnh
Tắt lịm nguồn yêu nhạt nét ngài
Bình hết men nồng hương cũng tận
Khô gầy vóc liễu sắc đành phai
Rượu đào lạt lẽo từ hôm ấy
Đời vắng em rồi say với ai? (1)

Tuy Hoà, 26/01/2018
(1) Thể thơ “tung hoành trục khoán” (Em ơi lửa tắt bình khô rượu. Đời vắng em rồi say với ai?-thơ Vũ Hoàng Chương)