Đường đến quê mình phố cạnh sông
Thi nhân, nghệ sĩ thích phiêu bồng
Xướng vần thơ bổng bao người ước
Hoạ tiếng ca trầm lắm kẻ mong
Duyên kết tay đeo vòng nhẫn biếc
Tình đan tóc buộc sợi tơ hồng
Thắm lời tri kỉ trao thề hứa
Cổ nhạc giao hoà thức điệu rung. (1)

Tuy Hoà, 06/12/2017
(1) Bài thơ thể “tung hoành trục khoán” (Đường thi xướng hoạ duyên tình thắm. Cổ nhạc giao hoà thức điệu rung).