Từ độ xa nhau mất nửa hồn
Mái lầu phong nguyệt đã hoàng hôn
Đường xưa chẳng ngát mùi hoa dại
Lối cũ thôi nồng vị cỏ non
Thờ thẫn má hồng phai sắc mộng
Bẽ bàng môi đỏ nhạt màu son
Quyên chia thuý rẽ ân tình đoạn
Cách biệt muôn trùng dạ héo hon!

Tuy Hoà, 15/9/2017