Đăng ngày 13/04/2020 13:00, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi @ MINH HÙNG PY vào 20/05/2020 16:53, số lượt xem: 297

Xướng hoạ vần thơ kết bạn hiền
Buổi đầu tao ngộ cũng là duyên
Tách trà xuân lại khơi niềm cũ
Ly rượu đông về gợi nỗi riêng
Cách dẫu trăm chiều luôn ngóng nhạn
Xa dù vạn nẻo cũng chờ quyên
Lần trong ý chữ tìm tri ngộ
Góp nhặt lời yêu dạ phỉ nguyền.

Tuy Hoà, 11/01/2018