Từ thượng nguồn Trường Sơn
Vượt qua muôn ghềnh thác
Lũ tuôn về bát ngát
Sông Ba dòng mênh mông

Vùng hạ lưu nới rộng
Những con sóng bạc đầu
Phủ lấp cả ngàn dâu
Bờ bao nào ngăn được

Xóm làng chìm trong nước
Nhiều cửa nhà tan hoang
Những mảnh đời bé con
Chạy lụt buồn ngơ ngác

Heo, gà,... trôi phơi xác
Trâu, bò,... chết ven sông
Thiệt hại cho nhà nông
Nhất là vùng tả ngạn

Tuy Hoà nước lênh láng
Thuỷ điện xả lũ nhiều
Thành phố đèn mất tiêu
Một đêm dài mất ngủ!

Tuy Hoà, 05/11/2016