Có một mùa xưa buồn non thế kỉ
Em vô tình bị cưỡng chiếm thanh xuân
Cô gái Việt có thân hình tuyệt mĩ
Thành nạn nhân oan nghiệt vô cùng

Bọn “nước lạ” quyết tâm vào xâu xé
Đến hôm nay xơ xác mảnh hình hài
Cứ im lặng cho lũ này khinh rẻ
Hút cạn dần mạch sống của tương lai!

Tuy Hoà, 19/8/2019