Xuân Thọ có hòn Nhất Tự Sơn (1)
Như là đảo ngọc giữa trời sương
Ván cây rắn rỏi hai đầu bến (2)
Làn nước trong xanh một lối đường (3)
Núi trải xung quanh trầm sắc lục
Biển vòng tứ phía biếc màu dương
Yêu kiều vẻ đẹp còn say giấc
Du khách đợi nàng thức dậy hương.

Tuy Hoà, 08/6/2017
(1) Đảo Nhất Tự Sơn thuộc xã Xuân Thọ 1, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.
(2) Hai bến gỗ neo ghe, ca nô,...
(3) Khi nước triều xuống sẽ lộ ra con đường có thể lội bộ qua đảo.