Ngô Quyền phát tích ở Đường Lâm (1)
Dòng họ hào châu (2) mạo bất phàm
Trong giết nghịch thần tên phản bội (3)
Ngoài trừ giặc dữ bọn quân tham (4)
Mở nền quốc thống dòng Âu Lạc
Xây lại cơ đồ giống Lĩnh Nam (5)
Cương vị đứng đầu vua tổ phục (6)
Tên ngài hiển hách với giang san. (7)

Tuy Hoà, 17/4/2017
(1) Nay thuộc thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội (hiện vẫn còn tồn nghi về quê hương Đường Lâm của ông).
(2) Một dòng họ hào trưởng có thế lực ở châu Đường Lâm. Cha là Ngô Mân làm chức châu mục Đường Lâm.
(3) Tức là giết Kiều Công Tiễn vì hắn đã sát hại Dương Đình Nghệ để đoạt ngôi vị Tĩnh Hải Quân Tiết độ sứ (người đứng đầu Tĩnh Hải Quân-tên gọi của nước ta thời bấy giờ).
(4) Tức phá quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng.
(5) Tên nước thời Hai Bà Trưng.
(6) Phan Bội Châu tôn vinh ông là “vua Tổ Phục hưng dân tộc” mở ra thời độc lập tự chủ sau ngàn năm Bắc thuộc. Giới sử gia xếp ông là người đứng đầu trong các bậc vua chúa ở Việt Nam xưa kia.
(7) Ngô Quyền nằm trong danh sách mười bốn vị anh hùng tiêu biểu của dân tộc Việt Nam.