Sớm thu nay mưa đều trên phố
Trời sa mù giông tố vây quanh
Phố phường trước hãy còn hanh
Mưa tuôn gấp gáp, ngập nhanh lối mòn

Trung thu đến trẻ con vui thích
Sao mưa hoài rả rích thâu đêm
Trống to xếp xó, lặng im
Bụng bự biến mất ai tìm thấy đâu

Mưa thu về mang âu sầu tới
Lá rơi nhiều như gợi niềm riêng
Ai người ôm giấc cô miên
Mưa buồn chi thế tình duyên lỡ làng

Đò thu xưa sang ngang bỏ bến
Mưa thu này tình đến gieo neo
Thôi thời nước chẳng trong veo
Nỗi niềm thương nhớ trôi theo mưa nguồn

Nhưng trẻ nhỏ, trông buồn tội lắm
Bao mong chờ đêm ngắm trăng thu
Lân, Rồng, Sư tử múa đu
Tề, Trư, Ông Địa lu bu vui cười

Tụi chúng nó, cầu trời mưa rạng
Đêm trong lành sáng lạn ánh trăng
Từ nay cho đến mười lăm
Trời đừng mưa nhé, vui Rằm nghe Ông!

Tuy Hoà, 12/9/2016