Từ ngàn xưa cha ông ta xây đắp giang sơn
Giống rồng tiên bốn ngàn năm đến nay trường tồn
Mà giặc kia luôn xâm lăng trên chốn quê hương
Đã nhiều phen khiếp hồn kinh với dân tộc ta

Đồng bào tôi, con dân đang rên xiết nơi nơi
Nối tình thân, kết lòng chung sắt son không rời
Vì ai kia đang manh tâm rao bán non sông
Quyết cùng nhau siết vòng tay giữ yên Việt Nam

Anh chị em ơi, nào ta thức dậy
vùng lên chống loài bạo cường!
Nào vươn lên, mau đứng lên
nhanh phá tan chước mưu quỷ ma!

Bọn giặc kia, quân dân ta cương quyết không lơi
Đất mẹ ơi, vẫn đẹp xinh đến muôn muôn đời
Phường gian manh sao ngươi đem gieo rắc đau thương
Nước hồn thiêng sẽ diệt quân sói lang ngoại xâm!

Ánh bình minh sẽ rạng ngời quê hương Việt Nam!

Tuy Hoà, 04/4/2019
Bài này đã được tác giả phổ nhạc.