Một ngày cuối xuân đầu hạ
Quê hương chinh chiến điêu tàn
Em tôi không còn học nữa
Cũng đành xếp vở sang ngang

Tôi đi trong mùa gió lạ
Lất lây giữa biển mơ hồ
Dập vùi trong cơn bão nổi
Lạc loài giữa cõi hư vô

Hồn tôi bỗng dưng tàn tạ
Nhớ em ngày đó chung trường
Hè sang hái chùm phượng vĩ
Thì thầm câu nói yêu đương

Ai làm chia xa mùa hạ
Ai người gây cuộc phân li
Bao giờ gió mùa thôi lạ
Em tôi như thuở xuân thì.

Tuy Hoà, 25/4/2017