Em đi trong nắng hồng
Tím biếc sắc màu yêu
Mây vàng trôi chầm chậm
Gió xanh chiều hiu hiu

Trăng ơi thôi mỹ miều
Hoa vườn buồn sắc tươi
Nhạn trời chao nghiêng cánh
Đáy hồ cá thôi bơi

Bờ vai thon chờ đợi
Mắt huyền nước hồ thu
Bước dài trên đồi mộng
Khách chiều ngẩn hời ru

Dáng ngọc gầy liễu rũ
Che phủ cả tháp ngà
Tóc dài bay theo gió
Muôn sợi tình tuôn ra

Em về mát đường xa
Tà dương tím chân đồi
Chim bay về tổ ấm
Lòng ta buồn chơi vơi

Dáng xưa từng mong đợi
E ấp cuộc tình hờ
Ta thầm ôm nỗi nhớ
Nhưng đời thoáng hư vô

Đò tình xa bến đỗ
Bóng chiều ngẩn ngơ buông
Bến xưa giờ hoang lạnh
Đêm về ngắm trăng suông.

Tuy Hoà, 17/8/2016