Đăng ngày 15/04/2020 19:08, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Admin vào 21/04/2020 10:00, số lượt xem: 196

Quý mến huynh mời nhậu tất niên
Quán gà Phố Núi (1) gặp người quen
Nâng ly giải muộn bia nào cữ
Cụng chén tiêu sầu rượu dám kiêng
Bóng luỹ tre già nghiêng bến ngạn
Nhịp tàu xe lửa vọng tường hiên (2)
Mạn đàm thế sự ngàn năm trước
Thoả dạ tri âm với bạn hiền.

Tuy Hoà, 31/12/2017
(1), (2) Quán Phố Núi nằm ở đường kè Bạch Đằng-sông Chùa gần cầu xe lửa thuộc thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.