Đăng ngày 21/04/2020 11:53, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi @ MINH HÙNG PY vào 14/06/2020 09:27, số lượt xem: 280

Tửu nhạt môi mềm, dạ hắt hiu
Cùng xem thế sự luống buồn thiu
Tri âm nào dễ người dăm buổi
Kỉ niệm còn đâu bóng những chiều
Ngàn dặm đường xa vì nghĩa trọng
Ly nồng uống cạn bởi tình phiêu
Ít nhiều áp đặt dòng tư tưởng
Thoại chẳng đồng tâm nửa chữ nhiều. (1)

Tuy Hoà, 20/5/2018

(1) Tung hoành trục khoán: “Tửu cùng tri kỉ ngàn ly ít. Thoại chẳng đồng tâm nửa chữ nhiều.” (dịch thoát 2 câu thơ của Âu Dương Tu)