“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” (1)
Trên đồi Bãi Xép (2) tựa như tranh
Bê bò gặm cỏ nhai chầm chậm
Trai trẻ chạy đùa bước nhịp nhanh
Sóng biển yêu bờ xô cát mịn
Cây rừng mến bể hát trăng thanh
Tựa phim khoáng đạt tươi nguồn sống
Quê Phú Yên mình chợt nổi danh.

Tuy Hoà, 26/8/2017

(1) Tên bộ phim được quay ngoại cảnh hầu hết ở Phú Yên.
(2) Danh thắng du lịch thuộc xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.