Đăng ngày 15/04/2020 11:30, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi @ MINH HÙNG PY vào 15/04/2020 14:39, số lượt xem: 175

Có một đàn gà rất nhiều con
Trước sân nhặt thóc chạy lon ton
Một con gà trống cặp ba mái
Mỗi một gà mái có năm con
Đếm được đầu thân “trăm bảy mốt”
Cả bầy đông đúc lại chen bon
Các bạn tính xem từng loại một
Mấy gà trống, mái, mấy gà con?

Tuy Hoà, 06/2/2017