Anh tài tụ nghĩa ở Lam Sơn (1)
Rừng núi Lũng Nhai thệ chí nguyền (2)
Bởi đám quan Minh nhiều thuế khoá
Tại bầy cai trị lắm phu phen
Đánh cho tụi nó không còn giáp
Thây chất thành gò, máu nhuộm đen
Ngựa cấp thuyền đưa về bổn quốc
“Bình Ngô Đại Cáo” (3) vẫn còn tên!

Tuy Hoà, 10/9/2018
(1) Là một địa danh cổ tại Việt Nam, có lãnh thổ được xác định gần tương ứng với vùng thượng du của tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam ngày nay.
(2) Lũng Nhai ngày nay thuộc xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá. Nơi đây, vào khoảng tháng 2, tháng 3 năm Bính Thân (1416), đã diễn ra hội thề Lũng Nhai do Lê Lợi cùng 18 người bạn tổ chức. Hội thề đã làm lễ tế cáo trời đất, kết nghĩa anh em, nguyện hợp sức đánh đuổi ách thống trị của quân Minh. Hội thề là khởi đầu hình thành bộ chỉ huy và lực lượng của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn sau đó hai năm (1418).
(3) Là bài cáo viết bằng văn ngôn do Nguyễn Trãi soạn thảo vào mùa xuân năm 1428, thay lời Bình Định Vương Lê Lợi để tuyên cáo về việc giành chiến thắng trong cuộc kháng chiến với nhà Minh, khẳng định sự độc lập của nước Đại Việt. Đây được coi là bản Tuyên ngôn độc lập thứ hai của Việt Nam, sau bài Nam quốc sơn hà.