Đăng ngày 15/05/2020 07:55, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi @ MINH HÙNG PY vào 16/06/2020 09:58, số lượt xem: 252

Biển biếc xanh ngời khí địa linh
Đông nhiều tuấn kiệt dũng tài minh
Vạn ngày chiến trận còn lưu sử
Dặm bước sa trường thuở bắc chinh
Dang khởi hoá tâm thuần ác tặc
Tay quyền biến lực đả cường binh
Giữ gìn đất mẹ truyền con cháu
Nước Việt muôn năm vững trị bình. (1)

Tuy Hoà, 28/10/2018
(1) Tung hoành trục khoán: “Biển Đông vạn dặm dang tay giữ. Nước Việt muôn năm vững trị bình”. (Trích Cự ngao đới sơn của Tuyết Giang phu tử-Nguyễn Bỉnh Khiêm)