Đêm nối liền đêm vạch gió mưa,
Vàng thương nhớ Dó, bút tương tư.
Chữ rung Gặp Gỡ, ngòi Âu Yếm,
Lòng Mực bảng khuâng ngỏ Ý Tờ.


Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990