Nhàn nhã dây ơ nhẹ phím loan,
Uyên ương rày nối khúc giao hoan;
Khói trầm lò cũ hương càng đượm,
Vầng nguyệt xuân xưa bóng lại tròn;
Vui chị, chị tình trong cốt nhục,
Mừng anh, anh nghĩa chốn chi lan;
Trăm năm gia thất nhiều vui đẹp,
Trang điểm hồ Đông cậy bóng sen.


Bài thơ này được đăng trên Nam Phong tạp chí số 151 trong chùm thơ, câu đối các bạn bè và học trò viết mừng thi sĩ Đông Hồ khi cưới người vợ thứ hai là bà Nhàn Liên. Bà Nhàn Liên là chị thứ năm của Mộng Tuyết.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]