Thôi! đã qua rồi hẹn phấn hương,
Một năm làm khách bền sông Tương.
Dịp cầu Nguyện Ước nhờ ai bắc,
Bèo nước tương tư. Ôi! nhớ thương!


Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990