Xuân xanh đến, em vui như Tết
Áo em tươi, mơ kết hoa lòng
Quà ai em mới mua xong?
Đem về gói ghém, ngoài trong trao tình!

Hạ đỏ về, em tính đi xa
Nón em đội để mà che nắng
Nghỉ hè em nhớ ai chăng?
Đi ra miền biển ai căng cái màn!

Thu vàng lại, em tan về sớm
Em ghé vào hoa bướm công viên
Vườn thơ chỉ có nắng xiên?
Lá khô rơi rụng, em phiền ưu tư!

Đông trắng sang, em cứ lạnh lòng
Áo ấm mặc, bên trong vẫn giá
Bởi vì em thiếu… người ta?
Tuyết rơi tầm tã, mưa sa bão bùng!

Thu Giáp Ngọ 2014
Tình tự thi tập 1