Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: tình (1416)
Đăng ngày 09/03/2015 23:10, số lượt xem: 1021

Chẳng phải vì người, chẳng phải tôi
Tình duyên Trời định cách chia rồi
Mỗi lòng mỗi ngả, thôi hình bóng
Người chẳng còn vương chuyện lứa đôi.

Người đã xe duyên cùng kẻ khác
Riêng tôi vẫn tiếc, khóc tình côi
Dẫu tình xưa cũ tôi còn nhớ
Tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi!

Thu Giáp Ngọ 2014
Tình tự thi tập 1