Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: tình (1413)
Đăng ngày 10/03/2015 04:08, số lượt xem: 1500

Cái miệng điêu ngoa đã rõ rồi
Đưa lời gian dối khiến chia phôi
Mặc cho tình thật nơi tâm ý
Vờ để giả ngoa ở khoé môi.
Ngoài miệng buông ra lời ngúng nguẩy
Đáy lòng giữ lấy lý riêng thôi
Cho nên phải hiểu điều ngoa trá
Chẳng thật như lòng không nước đôi.

Thu Giáp Ngọ 2014