Chưa có đánh giá nào
2 người thích
Từ khoá: tình (1414)
Đăng ngày 10/03/2015 02:17, số lượt xem: 1579

Anh sẽ về quê hương
Cho vơi niềm nhớ thương
Anh hứa về bên ấy
Em ơi hãy gắng chờ!
Anh chắc ngày mình mơ:
Khi mình thôi cách biệt
Qua biển Thái Bình Dương
Như là vạn dặm đường
Muôn sóng tình ngăn trở
Cho mình vẫn nhớ nhung…
Ngày có thể về cùng
Xây đời ta giấc mộng!

Thu Giáp Ngọ 2014
Tình tự thi tập 1