Gửi lại nắng mùa hạ
Gửi sương sớm mùa thu
Cả mùa xuân ấm áp
Đón lạnh đông lan tràn

Thả vào trong tiếng đàn
Vài nỗi nhớ vu vơ
Dấu vào trong câu thơ
Chút ngu si vật vờ

Giây chạy đếm thì giờ
Chiều đơm khói mập mờ
Bàn cờ đôi quân tốt
Hoảng hốt lại thẫn thờ

Thái Nguyên ngày đầu Đông, 12/10/2022