15.00
8 bài thơ
Tạo ngày 09/09/2016 20:16, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 18/08/2019 15:13 bởi tôn tiền tử, số lượt xem: 409
Cảm xúc Thơ về biển