Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lưu Cơ (19 bài)
- Quan Hán Khanh (14 bài)
- Vương Miện (20 bài)
- Mã Trí Viễn (1 bài)
- Dương Duy Trinh (29 bài)
Tạo ngày 28/02/2021 23:05 bởi tôn tiền tử
Mặc Kỳ Huệ Nhu 万俟蕙柔 không rõ lai lịch, là vợ một trí thức ở Giang Nam, có một bài thơ chép trong Nguyên thi tuyển Quý tập 元詩選癸集 với lời dẫn: Bị giặc phương bắc bắt, khi đến trạm dịch Thọ Sa 壽沙 đề lên vách.