春情

青樓曉日珠簾映,
紅粉春粧寶鏡催。
已厭交懽憐枕席,
相將遊戲遶池臺。
坐時衣帶縈纖草,
行即裙裾掃落梅。
更道明朝不當作,
相期共鬥管弦來。

 

Xuân tình

Thanh lâu hiểu nhật châu liêm ánh
Hồng phấn xuân trang bảo kính thôi
Dĩ yếm giao hoan liên chẩm tịch
Tương tương du hí nhiễu trì đài
Toạ thì y đới oanh tiêm thảo
Hành tức quần cư tảo lạc mai
Cánh đạo minh triêu bất đương tác
Tư yêu cộng đấu quản huyền lai.

 

Dịch nghĩa

Nắng sớm chiếu trên rèm ngọc nơi lầu xanh,
Gương quý thôi thúc việc son phấn trang điểm cho ngày xuân.
Đã chán chung vui nên thương cho gối chiếu,
Sắp cùng rong chơi quanh ao và đài.
Lúc ngồi cỏ mịn vương vào vạt áo,
Khi đi gấu quần quét trên hoa mại rụng.
Nói thêm ngày mai đừng làm thế nữa,
Yêu cầu riêng có sáo và đàn cùng đua tài.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Lầu xanh nắng sớm rực rèm châu
Xuân điểm soi gương dục phấn màu
Tiếc gối chăn chung chừ đã chán
Thích ao hồ dạo dắt dìu nhau
Tà vương cỏ mịn khi ngồi nghỉ
Quần động mai rơi lúc bước mau
Nhắn nhủ ngày mai đừng thế nhỉ
Sáo đàn mời mọc đến vui lâu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
21.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Lầu xanh nắng sớm chiếu rèm ngà,
Gương báu dục người đỏ phấn thoa.
Chăn gối rã rời còn nuối tiếc,
Ao đài chung bóng dạo chơi qua.
Bước đi gấu quét hoa mai rụng,
Ngồi lại tà vương cỏ mượt mà.
Còn nói sáng mai đừng thế nữa,
Gọi riêng đàn sáo lại giao hoà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Lầu xanh, nắng chiếu rèm châu,
Phấn hồng trang điểm nghiêng đầu soi gương.
Chán vui, thương xót gối giường,
Đài trên ao, bước lên đường dạo quanh.
Áo ngồi dải vướng cỏ xanh,
Quần đi gấu quét chẳng đành cánh hoa.
Sáng mai đừng thế nữa nha,
Riêng mời đàn sáo chúng ta tranh tài...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nắng ban mai chiếu trên rèm ngọc
Son phấn gương trang sức ngày xuân
Chán vui, gối chiếu còn thương
Đài cao ao nhỏ sắp cùng rong chơi
Lúc ngồi cỏ dính nơi tà áo
Quần quét hoa khi dạo bước qua
Mai đừng làm thế nữa à
Mời riêng đàn sáo âm hoà giúp vui.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Lầu xanh rèm ngọc nắng ban mai
Trang điểm ngày xuân kính phấn bày .
Lạc thú chán ngừng,thương gối chiếu
Dạo rong vui thoả,thích ao đài.
Gấu quần cất bước đùa mai rụng
Vạt áo ngồi lâu vướng cỏ dài.
Đừng thế sáng mai xin nói khác
mời riêng đàn sáo đến đua tài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Lầu xanh nắng sớm soi rèm ngọc
Phấn đỏ màu xuân giục kính vàng
Chăn gối chán chường còn tiếc nuối
Đài ao dìu dắt dạo chơi sang
Bước đi, quần quét mai tơi tả
Ngồi lại, tà vương cỏ mịn màng
Còn bảo hôm sau đừng thế nữa
Mời riêng đua với sáo đàn vang


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hàn Quốc Vũ

Lầu xanh nắng chiếu rèm châu ngọc
Thúc giục gương soi điểm phấn xuân
Chán việc yêu đương buồn gối chiếu
Cùng nhau dạo bước ao đài sang

Ngồi đây cỏ mịn vương tà áo
Với gấu quần va rụng cánh mai
Nhắn nhủ mai kia đừng thế nữa
Thỉnh riêng đàn, sáo hãy thi tài!

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nắng sớm thanh lâu ánh ngọc xanh,
Điểm trang son phấn giục xuân lành.
Thương cho gối chiếu chung vui chán,
Du hí ao đài cùng dạo quanh.
Cỏ mịn lúc ngồi vương vạt áo,
Gấu quần cất bước quét mai nhanh.
Bảo thêm mai mốt đừng làm thế,
Riêng thỉnh sáo đàn tài hãy tranh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nắng sớm ánh ngọc lầu xanh,
Điểm trang son phấn xuân lành giục thôi.
Thương cho gối chiếu chán vui,
Sắp cùng đi dạo đài ao quanh vùng.
Cỏ vương vạt áo quá chừng,
Gấu quần cất bước quét bung mai rời.
Bảo thêm sau đừng dạo chơi,
Sáo đàn riêng thỉnh cùng ngồi tranh đua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đức Phổ

Lầu xanh rèm ngọc nắng hồng soi
Gương báu giục son điểm phấn dồi
Chăn gối đã đời còn nuối tiếc
Ao đài thoả mộng vẫn ham chơi
Gấu quần đi, quét hoa mai rụng
Lá cỏ đâm, vương vạt áo ngồi
Nhắn nhủ ngày mai đừng thế nữa
Sáo đàn hoà tấu điệu vui đôi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời