Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi Phụng Hà vào 29/03/2012 16:17

問舟子

向夕問舟子,
前程復幾多。
灣頭正堪泊,
淮裏足風波。

 

Vấn chu tử

Hướng tịch vấn chu tử,
Tiền trình phục kỷ đa.
Loan đầu chính kham bạc,
Hoài lý túc phong ba.

 

Dịch nghĩa

Trời chiều, hỏi người lái thuyền,
Xem còn phải đi bao lâu nữa.
(Ông lái đáp) đến đầu vũng kia nên cặp bến,
(Ngày mai) vào sông Hoài sẽ nhiều sóng gió.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Chiều tối hỏi chú lái:
Còn đi cỡ bao nhiêu?
"Đầu vụng nên đỗ lại,
Sông Hoài sóng gió nhiều!"

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trời về chiều, tìm ông lái hỏi
Chuyến đi này còn phải bao thêm?
"Vũng kia cặp nghỉ qua đêm
Sông Hoài sóng gió vang rền ngày mai".

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Còn đi bao xa nữa?
Chiều tối hỏi lái đò.
- Vũng kia, đêm ngủ lại
Sông Hoài sóng gió to

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sắp khuất bóng ô hỏi lái thuyền,
Còn bao xa nữa phải lênh đênh.
Đến đầu vũng kia nên đỗ bến,
Sóng gió sông Hoài mai sẽ lên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chiều buông hỏi chú lái thuyền,
Còn bao xa nữa lênh đênh nước trời.
Vũng kia nên đỗ lại thôi,
Sông Hoài sóng gió mai trời nổi lên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Sắp tối hỏi ông lái
Đường trước còn bao nhiêu
Khuỷu sông nên đỗ lại
Sông Hoài sóng gió nhiều.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời