Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Cổ phong (cổ thể)
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 10/08/2007 17:19

送王七尉松滋,得陽臺雲

君不見
巫山神女作行雲,
霏紅遝翠曉氛氳。
嬋娟流入楚王夢,
倏忽還隨零雨分。
空中飛去復飛來,
朝朝暮暮下陽臺。
愁君此去為仙尉,
便逐行雲去不回。

 

Tống Vương thất uý Tùng Tư, đắc Dương Đài vân

Quân bất kiến,
Vu Sơn thần nữ tác hành vân,
Phi hồng đạp thuý hiểu phân uân.
Thiền quyên lưu nhập Sở vương mộng,
Thúc hốt hoàn tuỳ linh vũ phân.
Không trung phi khứ phục phi lai,
Triêu triêu mộ mộ há Dương Đài.
Sầu quân thử khứ vi tiên uý,
Tiện trục hành vân khứ bất hồi.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Anh không thấy:
Thần nữ Vu Sơn làm mây cao
Mịt mờ hồng biếc sớm xôn xao
Giai nhân nhập mộng hồn vua Sở
Nôn nóng thành những trận mưa rào
Trên không bay tới lại bay lui
Hết chiều rồi sáng xuống Dương Đài
Buồn anh chốn đấy làm tiên uý
Đến theo mây sớm chẳng mong về

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ông thấy chăng:
Thần núi Vu làm ra mây nổi
Sáng xé hồng đạp thuý khí trời
Dáng xinh vua Sở mộng chơi
Bỗng thành tuỳ thuộc mưa trời linh thiêng
Bay vút trong không trung qua lại
Sáng lại chiều xuống tại Dương Đài
Buồn ông tiên uý lên ngôi
Sắp theo vào đám mây trôi không về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Anh thấy chăng:
Vu Sơn thần nữ làm mây bay,
Hồng biếc mịt mờ thuỷ khí mai.
Vào mộng thuyền quyên hồn chúa Sở,
Nóng nhanh thành những trận mưa bay.
Trên không bay tới bay lui lại,
Sáng sáng chiều chiều xuống Dương Đài.
Chốn ấy buồn anh làm tiên uý,
Tiện theo mây sớm chẳng mong quay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời