Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
7 bài trả lời: 6 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi hongha83 vào 29/05/2008 04:52, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 19/01/2010 01:23

秦中感秋寄遠上人

一丘常欲臥,
三徑苦無資。
北土非吾願,
東林懷我師。
黃金然桂盡,
壯志逐年衰。
日夕涼風至,
聞蟬但益悲。

 

Tần Trung cảm thu ký Viễn thượng nhân

Nhất khâu thường dục ngoạ,
Tam kính khổ vô tư.
Bắc thổ phi ngô nguyện,
Đông Lâm hoài ngã sư.
Hoàng kim nhiên quế tận,
Tráng chí trục niên suy.
Nhật tịch lương phong chí,
Văn thiền đãn ích bi.

 

Dịch nghĩa

Đã có lần muốn nằm ngủ trên một gò nào đó
Có ba con đường, khổ là không có tiền
Xứ bắc không phải nơi tôi muốn ở
Chùa Đông Lâm lại nhớ thầy của tôi
Vàng bạc tiêu phí hết tận
Hùng tâm tráng chí mỗi năm suy tàn thêm
Mặt trời lặn gió nhẹ hây hây thổi đến
Nghe tiếng dế kêu lại càng cảm thấy bi thương


Tần Trung: là khu vực nước Tần thời Xuân Thu, còn gọi là Quan Trung, về sau là kinh đô Trường An nhà Đường, nay thuộc tỉnh Thiểm Tây.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Muốn ẩn nơi gò núi
Cúc nhiều, của cải không
Chẳng mong gì cõi bắc
Còn nhớ cụ rừng đông
Đắt đỏ, tiền tiêu sạch
Dần dà, chí lớn nông
Ngày đêm làn gió mát
Ve hát buồn mênh mông


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Mố gò thường đến ẩn,
Ba luống, giúp gì đây !
Đất bắc ta quên mộng,
Rừng đông ta nhớ thầy.
Quế thiêu, vàng bạc hết,
Chí nhụt, tháng năm chầy.
Gió mát ngày đêm thổi,
Ve kêu buồn thảm lây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Tần trung cảm thu ký Viễn thượng nhân

秦中:指唐代京都長安
Tần Trung : chỉ Đường đại kinh đô Trường An

三徑:王莽專權時,兗州刺史蔣詡辭官回鄉,於院中辟三徑,唯與求仲、羊仲來往.
Tam kính : Vương Mãng chuyên quyền thì , Duyện Châu thứ sử Tương Hủ từ quan hồi hương ,
ư viện trung tích TAM KÍNH , duy dữ Cầu Trọng , Dương Trọng lai vãng .

后因以“三徑”指歸隱者的家園
Hậu nhân dĩ " TAM KÍNH " chỉ quy ẩn giả đích gia viên .

三徑就荒,
松竹猶存。

陶潛-歸去來辭


南遷欲舉力田科,
三徑初成樂事多。

甦軾-次韻周邠

北土:指長安
Bắc thổ : chỉ Trường An

東林:指廬山東林寺,為東晉高僧慧遠所居。慧遠與陶潛友善,
此處以遠上人比慧遠,亦有以陶潛自比之意。
Đông Lâm : chỉ Lư Sơn ĐÔNG LÂM TỰ , vi Đông Tấn cao tăng Tuệ Viễn sở cư .
Tuệ Viễn dữ Đào Tiềm hữu thiện , thử xứ dĩ Viễn thượng nhân tỉ Tuệ Viễn ,
diệc hữu dĩ Đào Tiềm tự tỉ chi ý .

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Muốn nằm ở một gò thôi,
Chỉ ba đường nhỏ, của thời có chi!
Ta mong đất bắc làm gì,
Rừng đông, ta vẫn nhớ ghi ơn thầy.
Hết vàng, củi quế nơi đây,
Chí mòn, năm tháng chất đầy trên vai.
Đêm về, gió mát thổi dài,
Nghe ve rên rỉ, lòng ai thêm buồn...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Núi gò chỉ muốn nương mình
Trồng ba luống cúc chẳng mong bạc tiền
Lòng đâu cõi bắc đợi mong
Nhớ thầy ta chốn rừng đông ngày ngày
Bạc tiền củi đắt tiêu ngay
Năm tàn chí lớn còn chi nữa là
Chiều hôm gió mát thổi qua
Tiếng ve rền rĩ nghe mà buồn tênh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nằm gò này ta thường mong muốn
Vườn đơn sơ ba luống có chi
Kinh kỳ thì khỏi nghĩ suy
Nhớ thầy đang trụ trì chùa Đông Lâm
Hết tiền vì gạo châu củi quế
Tuổi thêm già làm chí khí mòn
Ngày đêm gió mát thổi luôn
Nghe ve sầu réo càng buồn bã thêm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Có lần muốn ngủ trên gò,
Ba đường khổ nhất là lo không tiền.
Tôi không muốn ở bắc miền,
Đông Lâm lại nhớ thầy hiền của tôi.
Vàng bạc tiêu phí hết rồi,
Hùng tâm tráng chí suy đồi mỗi năm.
Mặt trời lặng gió nhẹ băng,
Lại nghe tiếng dế kêu càng bi thương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời