Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
9 bài trả lời: 9 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 29/05/2008 04:46, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 29/05/2008 07:32

尋菊花潭主人不遇

行至菊花潭,
村西日已斜。
主人登高去,
雞犬空在家。

 

Tầm cúc hoa đàm chủ nhân bất ngộ

Hành chí cúc hoa đàm,
Thôn tây nhật dĩ tà.
Chủ nhân đăng cao khứ,
Kê khuyển không tại gia.

 

Dịch nghĩa

Đi tới đầm cúc hoa,
Mặt trời đã xế bóng phía tây thôn.
Chủ nhân đã lên núi vắng,
Gà và chó vẫn tại nhà.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Bước tới đầm Hoa Cúc
Làng tây bóng đã tà
Chủ nhân lên viếng núi
Gà chó ở trong nhà


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Đầm cúc ta vừa bước tới,
Thôn tây trời đã xế tà!
Chủ nhân lên viếng trên núi,
Gà chó tự mình ở nhà !!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Tới đây, đầm Cúc Hoa rồi,
Phía tây thôn xóm, mặt trời xuống mau.
Chủ nhân lên núi từ lâu,
Chỉ còn gà, chó, ở đâu trong nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đi tới đầm Cúc Hoa
Tây thôn nắng xế tà
Chủ nhân lên núi vắng
Gà chó vẫn tại nhà

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đến đây là đầm Cúc Hoa
Thôn tây bóng nắng đã tà tà trôi
Chủ nhân lên núi chơi rồi
Chó gà quanh quẩn khắp nơi trong nhà

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đi tới đầm cúc hoa nầy,
Mặt trời xế bóng phía tây thôn rồi.
Chủ nhân lên núi vắng chơi,
Chó gà thơ thẩn khắp nơi quanh nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đi tới đầm hoa cúc viếng chơi,
Phía tây thôn xế bóng mặt trời.
Chủ nhân tìm thuốc lên non vắng,
Gà chó tại nhà quanh khắp nơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Đi tới đầm hoa cúc
Tây thôn nắng xế tà
Chủ nhân đà lên núi
Gà chó vẫn ở nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thế Kỷ

Cúc Hoa đầm, khách tới chơi
Vầng dương vừa lặn, đầm thôi ánh vàng
Chủ nhân lên chốn non ngàn
Vắng người, gà chó đi lang khắp nhà

Chưa có đánh giá nào
Trả lời