Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
8 bài trả lời: 8 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 08/10/2006 07:24

宿業師山房待丁大不至

夕陽度西嶺,
群壑倏已暝。
松月生夜涼,
風泉滿清聽。
樵人歸欲盡,
煙鳥棲初定。
之子期宿來,
孤琴候蘿逕。

 

Túc Nghiệp Sư sơn phòng đãi Đinh Đại bất chí

Tịch dương độ tây lĩnh,
Quần hác thúc dĩ mính.
Tùng nguyệt sinh dạ lương,
Phong tuyền mãn thanh thính.
Tiều nhân quy dục tận,
Yên điểu thê sơ định.
Chi tử kỳ túc lai,
Cô cầm hậu la kính.

 

Dịch nghĩa

Chiều xuống đi qua ngọn núi phía tây
Hang hốc bỗng chốc đã không còn thấy
Cây tùng bóng trăng làm cho đêm mát lạnh
Âm thanh gió và suối nghe đầy bên tai
Tiều phu về đã muốn gần hết
Khói xuống và chim đậu đã đâu vào đó
Người kia hẹn đêm đến
Chiếc đàn một mình đợi ở đường cỏ

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Chiều hôm qua tây lĩnh,
Hang hố tối không rõ.
Cây, trăng đêm lạnh lùng,
Suối, gió tiếng nghe tỏ.
Tiều phu về gần hết,
Chim sương đậu đâu đó.
Người kia hẹn đến đêm,
Ôm cầm đợi đường cỏ.


Nguồn: Trần Trọng Kim, Đường thi, NXB Văn hoá thông tin, 1995
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Hoàng hôn qua tây lĩnh
Đường tối đầy hố hang
Tùng mờ dưới trăng lạnh
Suối reo cùng gió vang
Tiều phu đà xuống núi
Chim đêm trú trên ngàn
Bạn ta hẹn sẽ đến
Chờ mãi với cây đàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Nguyên

Qua non Tây chiều hôm,
Hang hốc tối om om.
Tùng lạnh đêm tà nguyệt,
Suối reo gió phập phòm.
Tiều phu về gần hết,
Chim đậu trong khói sương.
Bạn hẹn đêm nay đến,
Ôm đàn chờ bên đường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Qua Tây Lĩnh lúc chiều ngả bóng,
Các hố hang bỗng chốc tối tăm,
Đêm trăng, tùng lạnh âm thầm,
rõ ràng theo gió, suối gầm nghe vang.
Tiều phu đã vội vàng về cả,
Tìm trú sương đôn đả bầy chim
Người cùng ta hẹn qua đêm
Ôm đàn lối nhỏ, lặng êm đợi chờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Mặt trời mới gác non tây,
Bỗng nhiên bóng tối tràn đầy các hang.
Thông, trăng, đêm mát nhẹ nhàng,
Suối và gió thổi nghe càng tronng veo.
Chim vừa đậu, khói sương deo,
Những người đốn củi đi theo nhau về.
Đến chơi, bạn đã hẹn thề,
Ôm đàn đứng đợi bên lề lối đi...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nắng chiều đã gác non tây
Bóng đen mù mịt phủ đầy cửa hang
Trăng thông toả mát trời đêm
Nghe đâu suối gió êm đềm ngân nga
Bóng tiều đã khuất nẻo xa
Cành sương chim cũng lân la về rồi
Đêm nay bạn hẹn đến chơi
Đường xuân đứng đợi mình tôi ôm đàn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Qua tây lĩnh lúc chiều vừa xuống
Hang hốc chìm trong bóng tối đen
Ánh trăng, thông khiến lạnh thêm
Vù vù tiếng gió, êm đềm suối reo
Tiều phu đã rủ nhau về hết
Trong sương mờ ríu rít đàn chim
Bạn thân hẹn đến qua đêm
Bên đường nhỏ đứng đàn ôm mong chờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chiều rơi qua ngọn non tây,
Hang sâu bỗng chốc phủ đầy bóng đêm.
Bóng tùng mát lạnh trăng êm,
Suối nghe quyện gió êm đềm bên tai.
Bóng tiều khuất nẻo vãng lai.
Cành sương chim đã đâu bay đậu vào,
Người kia hẹn đêm đến chào,
Bên đàn đợi ở đường cao một mình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời