宿梅道士山房

林臥愁春盡,
搴帷覽物華。
忽逢青鳥使,
邀入赤鬆家。
金灶初開火,
仙桃正發花。
童顏若可駐,
何惜醉流霞。

 

Túc Mai đạo sĩ sơn phòng

Lâm ngoạ sầu xuân tận,
Khiên duy lãm vật hoa.
Hốt phùng thanh điểu sứ,
Yêu nhập Xích Tùng gia,
Kim táo sơ khai hoả,
Tiên đào chính khai hoa.
Đồng nhan nhược khả trú,
Hà tích tuý lưu hà.

 

Dịch nghĩa

Đang nằm trong rừng thương cho xuân sắp hết,
Vén rèm coi cảnh vật tươi đẹp.
Chợt có người đưa thư,
Thư mời ta tới chơi nhà Xích Tùng.
Lò luyện kim đan vừa nhóm lửa,
Cây đào tiên đang ra hoa.
Nếu như uống kim đan được trẻ mãi không già,
Thì tiếc gì mà không say với rượu lưu hà.Nguồn: Đường thi tam bách thủ, Tân Sinh xuất bản xã, in lại tại Macau, không rõ năm

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nằm trong rừng thương xuân sắp hết
Vén rèm xem cảnh đẹp cuối xuân
Người đưa thư chợt tới gần
Thư mời ta tới gia lân Xích Tùng
Lò luyện lửa bừng bừng vừa nhóm
Cây đào tiên vài khóm ra hoa
Uống đan trẻ mãi không già
Tiếc chi vài chén Lưu hà rượu ngon.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nằm trong rừng thương xuân tàn,
Vén rèm coi cảnh tươi tràn đẹp xinh.
Chợt có thư đưa đến mình,
Thư mời ta tới chơi nơi Xích Tùng.
Lò kim đan vừa lửa bùng,
Đào tiên vài khóm tưng bừng ra hoa.
Kim đan được trẻ không già,
Tiếc gì không uống lưu hà rượu say.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời