臨洞庭(望洞庭湖贈張丞相)

八月湖水平,
涵虛混太清。
氣蒸雲夢澤,
波撼岳陽城。
欲濟無舟楫,
端居恥聖明。
坐觀垂釣者,
空有羨魚情。

 

Lâm Động Đình (Vọng Động Đình hồ tặng Trương thừa tướng)

Bát nguyệt hồ thuỷ bình,
Hàm hư hỗ thái thanh.
Khí chưng Vân Mộng trạch,
Ba hám Nhạc Dương thành.
Dục tế vô chu tiếp,
Đoan cư sỉ thánh minh.
Toạ quan thuỳ điếu giả,
Đồ hữu tiễn ngư tình.

 

Dịch nghĩa

Tháng tám mặt nước hồ bằng phẳng
Trời nước hỗn hợp một tầng không hư
Thuỷ khí nung đúc đầm Vân Mộng
Sóng hồ lay động thành Nhạc Dương
Muốn vượt hồ mà không có thuyền chèo
Ngồi yên thì thẹn thùng với thánh hiền
Ngồi xem những người buông câu
Chỉ trơ trơ hâm mộ cái thú câu được cá


Động Đình hồ ở Nhạc Châu phủ cùng với hồ Thanh Thảo ở gần vùng có đầm Vân Mộng. Trương thừa tướng tức Trương Cửu Linh, làm đồng bình chương sự (tức cùng làm thừa tướng với Lý Lâm Phủ) cho Đường Huyền Tông.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tháng tám mặt hồ phẳng lỳ,
Trời nước hoà hợp một kỳ màu trong.
Vân Mộng nung đúc sương lồng,
Nhạc Dương lay động hồ sông sóng thành.
Vượt hồ không có thuyền nhanh,
Ngồi yên thì thẹn tinh anh thánh hiền.
Xem người buông câu liền liền,
Chỉ là hâm mộ thú riêng câu mà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Nước hồ tháng tám lặng lờ
Hư không lẫn với xanh mơ một vùng
Vân Mộng đầm toả khí bừng
Sóng đâu lay động Nhạc Dương thành này
Muốn vượt chẳng có chèo tay
Sống theo đoan chính thẹn thay thánh hiền
Ngồi xem ông lão buông cần
Thú câu ham cá có phiền uổng công.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Tháng tám nước hồ phẳng
Biếc xanh lẫn hư không
Khí toả đầm Vân Mộng
Sóng động thành Nhạc Dương
Không thuyền sao vượt được
Sống thẳng thẹn thánh hiền
Ngồi xem người câu cá
Thú câu ham uổng công.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thế Kỷ

Hồ thu tháng Tám thanh bình
Trong xanh bát ngát giao tình nước mây
Đầm Vân Mộng khí phủ đầy
Nhạc Dương sóng bủa động lay khắp thành
Ở không thẹn với đời lành
Qua sông chẳng có thuyền, đành ngồi đây
Xem người câu dưới trời mây
Cá nhiều hay ít, vui thay cảnh nhàn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]