Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 05/02/2012 09:11, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 29/04/2024 07:54

陪姚使君題惠上人房,得青字

帶雪梅初暖,
含煙柳尚青。
來窺童子偈,
得聽法王經。
會理知無我,
觀空厭有形。
迷心應覺悟,
客思不遑寧。

 

Bồi Diêu sứ quân đề Huệ thượng nhân phòng, đắc thanh tự

Đới tuyết mai sơ noãn,
Hàm yên liễu thượng thanh.
Lai khuy đồng tử kệ,
Đắc thính pháp vương kinh.
Hội lý tri vô ngã,
Quán không yểm hữu hình.
Mê tâm ưng giác ngộ,
Khách tứ bất hoàng ninh.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thông Thiền

Mai ngậm tuyết mới ấm
Liễu lồng khói còn xanh
Đến xem kệ đồng tử
Được nghe pháp vương kinh
Hiểu lý, biết vô ngã
Quán không, chán thân mình
Tâm mê cần giác ngộ
Bởi vọng tưởng còn sinh


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tuy đội tuyết trong mai vẫn ấm
Dù ngậm sương liễu đậm nét xanh
Tới dòm bài kệ thiếu sinh
Pháp vương kinh được tận tình giảng xa
Hiểu đạo lý “cái ta không có”
Quán lẽ “không” hình bóng chẳng màng
Tâm mê giác ngộ rõ ràng
Ý thơ khách chẳng an nhàn bình yên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mai đội tuyết vừa ấm lên,
Liễu xanh lồng khói còn bay lờ mờ.
Đến xem kệ về con thơ,
Được nghe pháp vương kinh thờ giảng ra.
Hiểu lý, biết rõ “không ta”,
Quán không, chán thân mình là ngộ thôi.
Tâm mê cần giác ngộ đời,
Hứng thơ khách chẳng gặp thời an ninh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Đeo tuyết mai mới ấm
Ngậm khói liễu còn xanh
Ghé xem tiểu đọc kệ
Nghe được pháp vương kinh
Hiểu lý biết vô ngã
Thấu không chán hữu hình
Lòng mê nên giác ngộ
Ý khách chưa yên nhàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời