Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
7 bài trả lời: 7 bản dịch

Đăng bởi Phụng Hà vào 25/09/2010 12:20

渡浙江問同舟人

潮落江平未有風,
扁舟共濟與君同。
時時引領望天末,
何處青山是越中?

 

Độ Chiết Giang vấn đồng chu nhân

Triều lạc giang bình vị hữu phong,
Biển chu cộng tế dữ quân đồng.
Thì thì dẫn lĩnh vọng thiên mạt,
Hà xứ thanh sơn thị Việt trung ?

 

Dịch nghĩa

Nước triều xuống, mặt sông phẳng lặng, chưa có gió.
Cùng ông đi trên chiếc thuyền nhỏ này.
Lâu lâu tôi lại rủ ông cùng nhìn về cuối trời:
(Và hỏi) trong rặng núi xanh đằng kia, chỗ nào là Việt châu ?

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nước triều xuống sông yên, lặng gió
Tôi và ông cùng ở trên thuyền
Chân trời xa ngắm hỏi liền
Núi kia đâu đúng là miền Việt châu ?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Triều lui, gió lặng, sông yên,
Nay tôi với bác một thuyền cùng qua.
Lâu lâu rủ ngắm trời xa:
Giữa ngàn núi biếc, đâu là Việt châu?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Triều xuống sông êm gió lặng yên,
Tôi và bác lại đi cùng thuyền,
Thuòng thường cùng ngắm chân trời thẳm,
Đất Việt là đâu núi núi liền??

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Triều lui, sông lặng, gió chưa lên
Tôi, bác cùng chung một chiếc thuyền
Thi thoảng, non xa nhìn cuối bể
Núi xanh đất Việt ấy quê mình!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Triều xuống sông êm, gió lặng bờ,
Cùng ông đi dạo thuyền nên thơ.
Rủ ông cùng ngắm chân trời thẳm:
Việt châu nào chốn núi xanh mờ?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Triều lui, sông lặng, gió yên.
Cùng ông trên chiếc thuyền riêng nơi này.
Cùng ông nhìn cuối chân mây,
Đâu trong rặng núi xanh nầy Việt châu?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Triều xuống sông yên chưa có gió
Cùng ông thuyền nhỏ vượt qua sông
Cuối trời đôi lúc ngoảnh đầu ngắm
Ở phía núi xanh đâu xứ Việt.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời