同張將薊門看燈

異俗非鄉俗,
新年改故年。
薊門看火樹,
疑是燭龍然。

 

Đồng Trương Tương Kế Môn khán đăng

Dị tục phi hương tục,
Tân niên cải cố niên.
Kế môn khán hoả thụ,
Nghi thị chúc long nhiên.

 

Dịch nghĩa

Tục lệ ở đây khác tục lệ quê ta,
Năm mới sửa năm cũ.
Xem đèn (nguyên tiêu) ở Kế Môn,
Giăng mắc dài trên hàng cây, như con rồng lửa.


Trương Tương thân thế không rõ. Kế Môn là tên gọi khác của huyện Kế, tỉnh Hà Bắc.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tục lạ khác quê ta
Năm cũ năm mới sửa
Kế Môn đèn trên cây
Ngỡ như con rồng lửa

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tục đây khác tục quê mình
Năm sau lại chẳng như cùng năm qua
Kế Môn đèn chiếu sáng loà
Ngỡ như rồng lửa bay qua chốn nầy

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tục lệ đây khác quê ta,
Năm sau cải sửa năm qua chuyện buồn.
Xem đèn rằm ở Kế Môn,
Cây giăng đèn mắc như rồng lửa bay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tục lệ ở đây khác tục ta,
Năm sau cải sửa năm vừa qua.
Kế Môn đèn tết nguyên tiêu ngắm,
Đèn mắc hàng cây rồng lửa phà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Lệ đây khác lệ nhà
Năm mới sửa năm qua
Đất Kế ngắm cây lửa
Ngỡ rồng cháy sáng loà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời