Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch
Từ khoá: tiễn bạn (26)

Đăng bởi Vanachi vào 04/07/2005 18:42, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 24/03/2006 15:32

送遠吟

河水昏復晨,
河邊相送頻。
離杯有淚飲,
別柳無枝春。
一笑忽然斂,
萬愁俄已新。
東波與西日,
不惜遠行人。

 

Tống viễn ngâm

Hà thuỷ hôn phục thần,
Hà biên tương tống tần.
Ly bôi hữu lệ ẩm,
Biệt liễu vô chi xuân.
Nhất tiếu hốt nhiên liễm,
Vạn sầu nga dĩ tân.
Đông ba dữ tây nhật,
Bất tích viễn hành nhân.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Sông nước đêm sáng dần
Bến sông tiễn bao lần.
Chén đưa rơi lệ uống
Liễu tiễn chẳng cành xuân.
Nụ cười vừa chợt tắt
Tức khắc vạn sầu dâng
Sóng đông ngày tàn nhạt
Người đi không ngại ngần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Nước sông chiều sáng thay vần
Bên sông cùng đã bao lần tiễn ai
Biệt ly uống chén lệ rơi
Cây dương ly biệt còn gì cành xuân
Một cười thoắt lại tắt dần
Vạn sầu thoáng đã có lần mới đây
Sóng đông với ánh chiều tây
Người đi xa mãi có gì tiếc đâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nước sông hết chiều tà lại sáng
Bến sông này từng tiễn nhiều lần
Rượu hoà lệ tiễn uống dần
Liễu xuân trơ chẳng còn cành trao nhau
Nụ cười bỗng âu sầu rồi tắt
Mày ngài buồn muôn kiếp hiện ra
Sóng xuôi đông, nắng xế tà
Thiên nhiên vốn chẳng thương gì người đi.

14.00
Trả lời