濟源寒食其七

蜜蜂為主各磨牙,
咬盡村中萬木花。
君家甕甕今應滿,
五色冬籠甚可誇。

 

Tế Nguyên hàn thực kỳ 7

Mật phong vị chủ các ma nha,
Giảo tận thôn trung vạn mộc hoa.
Quân gia úng úng kim ưng mãn,
Ngũ sắc đông lung thậm khả khoa.

 

Dịch nghĩa

Lũ ong mật vì chủ mà mài răng nhọn,
Vào thôn xóm gom phấn từ vạn hoa làm mật.
Hôm nay nhà ông hũ hũ đều đầy,
Những hũ bằng tre mùa đông sơn năm màu đáng được khoe ra.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ong vì chủ mài răng bén nhọn
Vào thôn quê gom trọn phấn hoa
Ông nay được mật đầy nhà
Hũ tre ngũ sắc khoe ra đáng rồi

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lũ ong vốn cũng vì ta
Vào thôn gôm hết phấn hoa muôn loài
Nhà ông hủ hủ mật đầy
Bầu tre sơn cả năm màu đem khoe

12.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Ong mật mài răng vì chủ nhà
Trong thôn hút mật vạn cây hoa
Vò vò nhà chủ nay đầy mật
Khoe cả lồng đông năm sắc màu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời