濟源寒食其六

枋口花間掣手歸,
嵩山為我留紅暉。
可憐躑躅千萬尺,
柱地柱天疑欲飛。

 

Tế Nguyên hàn thực kỳ 6

Phương khẩu hoa gian xiết thủ quy,
Tung sơn vị ngã lưu hồng huy.
Khả liên trịch trục thiên vạn xích,
Trụ địa trụ thiên nghi dục phi.

 

Dịch nghĩa

Trong đám hoa ở bến đò Phương thu tay về,
Núi Tung vì ta mà giữ lại những tia nắng hồng.
Thương cho rặng hoa trịch trục kéo dài cả ngàn vạn thước,
Chống chọi với đất trời nghi rằng sắp rụng bay.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bến đò Phương hoa thơm không hái
Núi Tung còn giữ lại nắng hồng
Thương cây trịch trục ra bông
Chịu bao mưa gió e không nổi rồi

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Phương Khẩu trong hoa tay níu về
Tung Sơn giữ ánh đỏ vì ta
Thương thay dùng dắng vạn nghìn thước
Chống đất chống trời ngỡ muốn bay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời