Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/04/2014 15:16

怨詩

試妾與君淚,
兩處滴池水。
看取芙蓉花,
今年為誰死。

 

Oán thi

Thí thiếp dữ quân lệ,
Lưỡng xứ trích trì thuỷ.
Khán thủ phù dung hoa,
Kim niên vị thuỳ tử.

 

Dịch nghĩa

Thiếp cùng chàng hãy thử xem,
Ta ở hai nơi, cùng giỏ nước mắt tương tư xuống nước ao.
Rồi xem hoa sen,
Năm nay sẽ vì nước mắt của ai mà chết.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nào hai ta cùng thử
Nhỏ nước mắt ao sen
Rồi ngắm hoa mà xem
Năm nay vì ai tử

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

So lệ chàng và thiếp
Hai nơi nhỏ xuống hồ
Xem hoa sen năm tháng
Vì ai mà chết khô

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Thử xem lệ thiếp với chàng
Hai nơi cùng nhỏ lệ hàng xuống ao
Phù dung hoa đấy xem sao
Năm nay hoa chết thế nào vì ai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lệ chàng lệ thiếp thử sao
Hai nơi nhỏ xuống mặt ao nước đầy
Năm nay sen nở nơi nầy
Tàn phai do bởi lệ ai hỡi người

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Thử lệ chàng cùng thiếp
Hai nơi rỏ ao nước
Hãy xem hoa phù dung
Năm nay vì ai chết.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời