Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 24/10/2008 03:05

苦寒吟

天色寒青蒼,
北風叫枯桑。
厚冰無裂文,
短日有冷光。
敲石不得火,
壯陰正奪陽。
調苦竟何言,
凍吟成此景。

 

Khổ hàn ngâm

Thiên sắc hàn thanh thương,
Bắc phong khiếu khô tang.
Hậu băng vô liệt văn,
Đoản nhật hữu lãnh quang.
Xao thạch bất đắc hoả,
Tráng âm chính đoạt dương.
Điệu khổ cánh hà ngôn,
Đống ngâm thành thử cảnh.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tạo

Da trời xanh ngắt lạnh
Gió bấc rít dâu khô
Băng dày đọng rắn chắc
Ngày ngắn sáng lờ mờ
Đá dọi không tia lửa
Mây lồng cướp nắng trưa
Nói gì trong điệu khổ
Rét cóng gượng thành thơ

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Sắc trời lạnh ngắt biếc xanh
Một cơn gió bắc thổi cành dâu khô
Băng dày chẳng thấy vết nào
Ánh quang lạnh lẽo ngày sao ngắn vầy
Đập đá chẳng được lửa này
Âm đang mạnh mẽ đoạt ngay dương thời
Khổ thay khó nói nên lời
Ngâm câu buốt giá thành trời cảnh nay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trời xanh xanh tỏ bày khí lạnh
Gió bắc gào trong cảnh dâu khô
Băng dầy vằn chẳng thấy nhô
Mặt trời lên thấp nắng lờ mờ hanh
Gõ đá hoài cũng không ra lửa
Bóng mây râm đoạt cả nắng trời
Khổ ngâm biết tả sao đây
Duy ca cái lạnh cảnh này thành thơ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời