遊子吟

慈母手中線,
遊子身上衣。
臨行密密縫,
意恐遲遲歸。
誰言寸草心,
報得三春暉。

 

Du tử ngâm

Từ mẫu thủ trung tuyến,
Du tử thân thượng y.
Lâm hành mật mật phùng,
Ý khủng trì trì quy.
Thuỳ ngôn thốn thảo tâm,
Báo đắc tam xuân huy.

 

Dịch nghĩa

Sợi chỉ trong tay mẹ hiền,
Nay đang ở trên áo người đi xa.
Lúc mới lên đường, mẹ khâu kỹ càng,
Có ý sợ con chậm trễ trở về.
Ai dám nói rằng tấm lòng của một tấc cỏ,
Lại có thể báo đáp được ánh nắng của ba xuân?


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (23 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huyền Lâm

Tay mẹ từng sợi chỉ
Khâu áo ngày con đi
Từng đường may rất kỹ
Sợ con lâu hồi qui
Ai dám rằng tất cỏ
Đủ đáp nắng ba xuân?!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Phong

Sợi chỉ tay từ mẫu
Vẫn còn trên áo con
Con đi… mẹ khâu kỹ
Sợ rằng lâu…chẳng còn
Ai bảo tấc lòng thân cỏ nhỏ
Báo được thâm ân mẹ vuông tròn

lnp
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phanxipăng

Sợi chỉ từ tay mẹ,
Nay trên áo con xa.
Mẹ khâu rất kỹ bởi,
Ngại con chậm về nhà.
Ai bảo lòng tấc cỏ,
Báo đáp được mẹ cha?


Nguồn: Tạp chí Kiến thức ngày nay số 1053, 10-11-2019
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời

Trang trong tổng số 3 trang (23 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]