古意

河邊織女星,
河畔牽牛郎。
未得渡清淺,
相對遙相望。

 

Cổ ý

Hà biên Chức Nữ tinh,
Hà bạn khiên Ngưu Lang.
Vị đắc độ thanh thiển,
Tương đối dao tương vọng.

 

Dịch nghĩa

Chức Nữ ở bên này bờ sông,
Ngưu Lang bị dẫn dắt ở bờ bên kia.
Họ chưa qua được dòng sông trong và cạn này,
Tương đối, họ phải ngóng nhau từ khá xa.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bên này sông là sao Chức Nữ
Bên kia sông dắt giữ Ngưu Lang
Họ chưa qua được Ngân giang
Từ xa họ chỉ hai đàng ngóng nhau

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Ngôi sao Chức Nữ bờ kia
Dắt Ngưu Lang ở bên này bờ sông
Chưa qua Ngân Hán xanh nông
Cùng nhau đối diện cùng trông xa vời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bên này là Chức Nữ
Bên kia là Ngưu Lang
Sông Ngân chưa qua được
Xa ngái sầu ngắm trông

15.00
Trả lời