蕭寺晨鐘

殘星寥落向天拋,
戊夜鯨音遠寺敲。
净境人緣醒世界,
孤聲清越出江郊。
忽驚鶴唳繞風樹,
又促烏啼倚月稍。
頓覺千家欹枕後,
雞傳曉信亦寥寥。

 

Tiêu tự thần chung

Tàn tinh tiêu lạc hướng thiên phao,
Mậu dạ kình âm viễn tự xao.
Tịnh cảnh nhân duyên tinh thế giới,
Cô thanh thanh việt xuất giang giao.
Hốt kinh hạc lệ nhiễu phong thụ,
Hựu xúc ô đề ỷ nguyệt sao.
Đốn giác thiên gia y chẩm hậu,
Kê truyền hiểu tín diệc liêu liêu.

 

Dịch nghĩa

Bóng sao tàn thưa thớt lặn dần trên nền trời,
Đêm đã đến canh năm, tiếng kình thỉnh từ chùa xa.
Tiếng chuông trong hoàn cảnh yên tịnh, khiến cho người nhân đó mà tỉnh ngộ chuyện đời,
Tiếng chuông cô đơn nổi lên đồng vọng khắp sông nước, khắp đồng nội.
Tiếng chuông làm kinh động tiếng chim hạc vương trên cành cây gió thoảng,
Tiếng chuông lại chạm đến tiếng chim quạ cất trên ngọn cây trăng lồng.
Nghĩ rằng mọi người đều thức giấc sau đêm nghiêng gối,
Tiếng gà truyền tin sáng cũng đã văng vẳng đó đây.


Bản dịch nghĩa của Đông Hồ.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông Hồ

Lác đác trời tàn nhạt sánh sao,
Chuông chùa xa vẳng tiếng đưa vào.
Mơ màng cõi tục người tiên lẫn,
Đồng vọng bờ cây bến nước xao.
Hạc để tiếng vương cành gió thoảng,
Quạ đưa lời gởi ngọn trăng cao.
Gối nghiêng giấc tỉnh đêm mê mộng,
Sớm giục canh gà tin khát khao.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
12.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Sao mờ lác đác giữa trời cao
Chuông giục đêm tàn tận chốn nao
Cảnh lặng thức tâm toàn cõi thế
Tiếng trong thoát tục vượt sông hào
Khiến bầy quạ rộn, cành trăng lả
Át tiếng hạc than, lá gió xào
Chợt tỉnh muôn nhà sau giấc đẹp
Tiếng gà gọi sớm đã xôn xao.

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời