Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/12/2018 23:54

Lư khê nhàn điếu kỳ 3

Thuỷ quốc vân hương cảnh bất phàm,
Diên khê sơn sắc bích sàm nham.
Đạm yên ổn trạo hoành cô đỉnh,
Tế vũ khinh thoa chướng đoản sam.
Thôn nhĩ nan đầu đa khẩn tuyến,
Đình can thiên tế kiến chinh phàm.
Tư luân hải ngoại trương thơ quyện,
Cổ tiếp thung dung kiểm điếu hàm.


Nguồn: Mộng Tuyết, Núi mộng gương hồ (hồi ký, tập 3), NXB Trẻ, 1998, tr. 148

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Mộng Tuyết

Vùng nước làn mây cảnh sáng trong
Dọc khe núi dựng sắc xanh chồng
Khói mờ xuôi mái quay thuyền dạo
Mưa nhẹ tơi thưa áo ngắn lồng
Cá đớp mồi câu dây nhợ thẳng
Cần buông mắt dõi cánh buồm căng
Tơ giăng cuốn thả ngoài khơi rộng
Kiểm lại hòm câu gõ nhịp vang

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Làn mây vùng nước sáng trong,
Dọc khe núi dựng đá chồng sắc xanh.
Khói mờ xuôi mái thuyền quanh,
Tơi thưa áo ngắn mưa nhanh nhẹ lồng.
Cá ăn mồi nhợ căng phồng,
Buồm căng mắt dõi cần buông cá mồi.
Tơ giăng cuốn thả ngoài khơi,  
Hòm câu kiểm lại nhịp rồi gõ vang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời