Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn

Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/12/2018 23:50

Lư khê nhàn điếu kỳ 2

Khê thượng lưu hoành dạ sắc dung,
Niêm câu nhàn điếu ngũ canh chung.
Tứ biên lộ khí phù trầm ngoại,
Nhất lũ ba quang kỷ vạn trùng.
Điềm khiết mỗi liên âu vụ hiệp,
Hành tàng ưng phó thuỷ vân cung.
Mãn chu phong nguyệt kham ngu xứ,
Lảo đảo thương minh nhập tửu chung.


Nguồn: Đông Hồ, Văn học Hà Tiên, NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 1999